Εκδήλωση για το οικοσύστημα Startups της Σουηδίας από τη Σουηδική Πρεσβεία στην Αθήνα