30 May: SYMPOSIUM – Samverkan för hållbara innovationer i spåren av kris, katastrof och klimatförändringar

STOCKHOLM 30 May: SYMPOSIUM: Sustainable solutions in crisis and emergency response

How can we mitigate catastrophes and contribute to sustainable development through collaborative and innovative efforts, today and in the future? Listen to talks and join the conversation with Johan Karlsson from Better Shelter and representatives from VinnovaMSB (Swedish Civil Contingencies Agency)Swedish Red CrossSida and more.

STOCKHOLM 30 maj: Hållbara innovationer i kris och katastrof

Hur kan vi förebygga katastrofer, göra bestående insatser och bidra till en hållbar utveckling genom samarbete och innovationer – nu och i framtiden? Sustaid har bjudit in vår vd Johan Karlsson och talare från bland andra VinnovaMSB (Swedish Civil Contingencies Agency)Swedish Red CrossSida till en fullspäckad dag.

More information about the event