Dagens Media: UNHCR gör “mäklarvisning” med nödbostad