PRESSMEDDELANDE: Better Shelter lanserar Structure

En boende klär sin Structure i lerputs i Kerala, Indien.© Sameer Raichur

Det sociala företaget Better Shelter introducerar “Structure” – en tillfällig nödbostad som kan göras mer hållbar genom uppgradering med lokala material. Bostaden används redan i Tadzjikistan, Afghanistan och Indien. Parallellt lanserar Better Shelter en insamlingskampanj där givare kan donera antingen en hel eller delar av en Structure till familjer som tvingats fly. Better Shelter har sedan 2015 skickat ut 60,000 nödbostäder till 60 länder där de används som tillfälliga hem, kliniker och klassrum. Structure är deras andra bostad, anpassad till krisdrabbade områden där det finns byggmaterial lokalt.

Idag befinner sig 80 miljoner på flykt – en siffra som väntas stiga under de kommande årtiondena, bland annat på grund av de accelererande klimatförändringarna. 25 miljoner tvingades fly undan naturkatastrofer 2019 – den högsta siffran sedan 2012. Samtidigt har FN-organ och hjälporganisationer inte ens råd att hjälpa dem alla med husrum och utbildning.

För att bemöta den ökande hemlösheten som klimatförändringarna leder till har Better Shelter tagit fram Structure: en nödbostad som kombinerar fördelarna med de förproducerade boenden som det svenska företaget gjort sig känt för, med lokal kunskap och byggnadstraditioner.

Structure är utvecklad för att ge människor på flykt ett omedelbart skydd under en katastrof och fungera som ett långvarigt hem. Den består av en robust stålram som kan monteras till en nödbostad på några timmar genom att kläs i presenning. Den kan senare bytas ut mot väggar och tak av lokala material – som bambu, lerputs eller timmer – för att uppgraderas till ett mer beständigt hem som varar i flera år.

Med Structure vill Better Shelter ge fler människor ett hållbart boende till en lägre kostnad. Den är framtagen för att undvika onödig import till katastrofinsatser där byggmaterial redan finns.

Hjälporganisationer kan då använda lokal arbetskraft och lokala leverantörer av material – en viktig möjlighet till ekonomisk stimulans och återuppbyggnad efter en katastrof. En annan betydelsefull aspekt är att familjerna själva kan skapa sina hem enligt lokala byggtraditioner.

Om en familj efter ett tag flyttar tillbaka till sitt gamla hem kan Structure återvinnas, byggas om till en butik eller ett förråd, eller monteras ned och packas ihop för att användas igen om en ny katastrof inträffar.

För att säkerställa lokal förankring har Better Shelter samarbetat med två biståndsorganisationer under utvecklingen av Structure. Under 2020 har Aga Khan Agency for Habitat (AKAH) satt upp Structure i Tadzjikistan och Afghanistan där de används som karantänavdelningar i ländernas covid- 19-respons. I Kerala, i södra Indien, har SEEDS uppgraderat bostäderna med lokala material tillsammans med familjer som förlorat sina hem i naturkatastrofer.

– Structure är lika tillförlitligt som en standardiserad nödbostad men också möjlig att anpassa efter lokala material och behov. I en perfekt värld hade all humanitär hjälp varit lokal. Men för människor på flykt kan en sådan här struktur vara ett livsviktigt sista skyddsnät, säger Johan Karlsson, VD på Better Shelter.

Parallellt med bostaden Structure, lanserar Better Shelter även en insamlingskampanj där månadsgivare kan stötta familjer på flykt genom att donera delar av, eller en hel, Structure.

– Vi är väldigt förväntansfulla inför lanseringen av vår insamlingskampanj. Den globala humanitära sektorn har blivit mer beroende av finansiering från privatpersoner och företag. Inte nog med att kampanjen kommer att göra en enorm skillnad för familjer på flykt, förhoppningsvis kommer den även att lyfta flyktingfrågan och klimatkrisen, säger Johan Karlsson.

Under 2021 vill Better Shelter förse 10,000 familjer med Structure. Företaget kommer att samarbeta med hjälporganisationer och boende för att förbättra bostäderna i fler regioner, göra dem mer hållbara och skapa fler arbetstillfällen.

– I de centralasiatiska bergskedjorna har många flytt sina hem på grund av klimatkrisen. Där är tält inte nog. Vi vill därför använda Structure så att människor klarar de tuffa vintrarna, säger Onno Rühl, Generaldirektör, Aga Khan Agency for Habitat.

– Structure tillgodoser de omedelbara behoven hos katastrofdrabbade samhällen som tvingats på flykt. Med allt fler översvämningar i Indien kommer beredskapslager med de här bostäderna att hjälpa oss att både bättre och snabbare säkra tillgång till hem, hälsa och utbildning i samhällen som tvingats på flykt, säger Dr. Manu Gupta, Medgrundare, SEEDS.

Mer information

Structure är ett nytt initiativ av Better Shelter RHU AB – ett humanitärt innovationsprojekt och socialt företag baserat i Telefonplan i Stockholm. Vårt uppdrag är att förbättra livet för människor på flykt genom att förse dem med säkra tillfälliga hem. Sedan 2015 har Better Shelter, i samarbete med IKEA-stiftelsen och FN:s flyktingorgan UNHCR, levererat mer än 60 000 bostäder till över 60 länder världen över där de även används som kliniker och klassrum. Bostäderna levereras i platta paket och kan byggas upp på några timmar utan verktyg eller elektricitet. Under 2020 skickade företaget ut 15,000 Better Shelters och av dem gick 3,000 till 22 länders covid-19-respons.

Presskontakt

Märta Terne, Head of Communications på Better Shelter marta.terne@bettershelter.org | 0702 99 18 80