See you at Bokmässan!

SWEDISH

Av världens 7,1 miljoner flyktingar i skolåldern saknar i dag 3,7 miljoner – mer än hälften – möjlighet att gå i skolan.

Skolgång påverkar dramatiskt barnens möjligheter i livet – utbildning minskar risken att leva i fattigdom, rekryteras som barnsoldat eller utsättas för våld och övergrepp. Att gå i skolan varje dag hjälper dessutom barn på flykt att få struktur och bygga självförtroende och skapa mening i en kaotisk tillvaro.

I utdragna konflikter riskerar hela generationer att gå miste om viktig utbildning, eftersom det helt enkelt inte finns skola i flyktinglägret där de bor.

På Bokmässan i Göteborg den 26 till 29 september hittar ni oss och Sverige för UNHCRGlobala torget. Här kan du titta in i ett Better Shelter och se hur tusentals flyktingar bor idag, samt träffa Sverige för UNHCRs värvare och lära dig mer om hur FN:s flyktingorgan, UNHCR, jobbar för att ge barn på flykt en bättre framtid.

ENGLISH

Of the world’s 7.1 million refugees of school age, 3.7 million – more than half – currently lack the opportunity to go to school.

Schooling dramatically affects children’s opportunities in life – education reduces the risk of living in poverty, being recruited as child soldiers or being exposed to violence and abuse. Going to school daily also helps refugee children gain structure, build self-confidence, and create meaning in a chaotic existence.

In protracted conflicts, entire generations risk missing out on vital education because there is simply no school in the refugee camp where they live.

At the Book Fair in Gothenburg from September 26 to 29, you will find us and Sweden for UNHCR at the Global Square. Here, you can look inside a Better Shelter and see how thousands of refugees live today, meet Sweden for UNHCR’s recruiters, and learn more about how the UN’s refugee agency, UNHCR, works to give refugee children a better future.