Med stöd av IKEA Foundation skickar svenska Better Shelter 3 000 tillfälliga nödbostäder för att bistå Sudans humanitära kris

PRESSMEDDELANDE

IKEA Foundation donerar motsvarande ungefär 77 miljoner kronor (6,7 miljoner €) till Better Shelters katastroffond för att stödja distributionen av skyddsrum till hjälpinsatser i grannländerna.

Trots de enorma humanitära behoven har endast 14 procent finansierats

Sedan konfliktens början den 15 april har nästan 1,6 miljoner människor tvingats på flykt i Sudan och till grannländer – de flesta flyktingar är kvinnor och barn.

STOCKHOLM, 8 JUNI 2023. IKEA Foundation donerar motsvarande 77 miljoner kronor till den svenska icke-vinstdrivande organisationen Better Shelter. Med denna finansiering kan Better Shelter omedelbart skicka 3 000 tillfälliga nödboenden för att ge skydd till sudanesiska flyktingar i Tchad.

Den 15 april utbröt konflikt mellan den sudanska armén (SAF) och den paramilitära gruppen RSF i olika delar av Sudan. Trots flera vapenvilor har striderna trappats upp, och enligt experter är det osannolikt att fred kommer att uppnås inom kort. Sudan stod inför en humanitär kris innan konflikten: mer än 15 miljoner människor hade brist på mat, och över 3,7 miljoner Sudaneser var på flykt inom landets gränser. Dessutom var landet hem till mer än en miljon flyktingar, varav de flesta från Sydsudan.

Sedan konflikten bröt ut i april har 1,6 miljoner människor tvingats på flykt inom Sudan och i grannländer som Tchad och Etiopien. Den siffran väntas öka i takt med att stridigheterna fortsätter.

De som har lyckats fly behöver tillgång till boende, mat, sjukvård och psykosocialt stöd.

Johan Mast, tillförordnad VD, Better Shelter säger att han är djupt oroad över utvecklingen. 

– Striderna har tvingat hundratusentals människor att fly till säkrare områden. I landet råder stor osäkerhet med brist på mat och vatten. Tack vare IKEA Foundations generösa stöd kommer vi att kunna ge skydd åt 15 000 människor som har flytt från landet. En bostad som inte bara ger ett fysiskt skydd mot omvärlden utan också är en trygg plats för återhämtning från traumatiska upplevelser är ett grundläggande mänskligt behov, säger Johan Mast.

– Konflikten är förödande; fler människor väntas fly till grannländerna, och behoven ökar varje dag. Vi uppmanar det internationella samfundet att snabbt bistå med stöd till de människor som drabbats av striderna, säger Johan Mast.

De modulära nödbostäderna som svenska Better Shelter nu tillhandahåller har två dörrar för att öka ventilationen och anpassa dem till det torra och varma klimatet. De tillfälliga husen utvecklas av Better Shelter och FN:s flyktingorgan, UNHCR, med stöd från IKEA Foundation, med syfte att ge människor på flykt undan konflikter och katastrofer ett tryggare och värdigare liv till dess att de får tillgång till en permanent bostad. Bostäderna används som tillfälliga hem, klassrum och kliniker i mer än 80 länder, som Ukraina, Bangladesh och Colombia. De är designade för att kunna levereras till avlägsna platser och kan monteras på några timmar utan verktyg. De erbjuder skydd mot hårt väder, har en låsbar dörr för ökad säkerhet och är utrustade med en solcellsdriven lampa.

– Våldet i Sudan är en förödande mänsklig tragedi. Det är vårt ansvar att lindra lidandet för dem som drabbats. Vi uppmanar starkt andra givare att ansluta sig ​​och leverera livsviktigt humanitärt bistånd till Sudan. Låt oss gå samman och göra en betydande skillnad för dem vars liv ödeläggs av konflikten, säger Per Heggenes, vd för IKEA Foundation.

– Vi uppmanar alla parter att skydda vårdinrättningar och möjliggöra säker tillgång till humanitärt bistånd. 

——————————————- 

 
Om Better Shelter 

Better Shelter är en humanitär icke-vinstdrivande organisation baserad i Stockholm. För över tio år sedan började vi utveckla tillfälliga skyddsrum, med mål att ge flyktingar ökad säkerhet och värdighet och hopp till dess att de kan återuppbygga sina liv i ett permanent hem. Under tiden som arbetet dess har vuxit i omfattning, fortsätter Better Shelter att stödja partners och leverera tillfälliga boenden från lager i Polen, Turkiet och Panama. Sedan 2015 har Better Shelter levererat mer än 85 000 boenden till 80 länder och förbättrat livet för hundratusentals människor på flykt personer genom samarbeten med humanitära icke-statliga organisationer, FN-organ, filantropiska stiftelser och akademiska institutioner, inklusive FN:s flyktingorgan, UNHCR, IKEA Foundation och Aga Khan Agency for Habitat. www.bettershelter.org 

Om IKEA Foundation 

IKEA Foundation är en strategisk filantropisk stiftelse vars bidragsgivande insatser fokuserar på att bekämpa de två största hoten mot barns framtid: fattigdom och klimatförändringar. Det beviljar för närvarande mer än 200 miljoner euro per år för att hjälpa till att förbättra familjers inkomster och livskvalitet samtidigt som det skyddar planeten från klimatförändringar. Sedan 2009 har IKEA Foundation beviljat mer än 1,5 miljarder euro för att skapa en bättre framtid för barn och deras familjer. År 2021 beslutade stiftelsen att göra ytterligare 1 miljard euro tillgängligt under de kommande fem åren för att påskynda minskningen av växthusgasutsläppen. Läs mer på: www.ikeafoundation.org