SWEDEN: See you in Almedalen!

Better Shelter will participate in the annual Almedalen Week in Visby, Gotland in Sweden. Almedalen Week is a democratic meeting place for everyone – a place for dialogue, exchange and unexpected meetings with the aim to develop our society. More info here.

Better Shelter kommer att finnas på plats på Aktuell Hållbarhets arena vid Gotlands Museum i Visby tillsammans med Sverige för UNHCR den 1-4 juli. Kliv in i Better Shelter-huset som står på gården och passa på att lära dig mer om hur vi och UNHCR jobbar för att förbättra livet för flyktingar världen över.

Alla delar vi skyldigheten att hjälpa våra medmänniskor och att stå upp för de utsatta. Vi vill slå ett slag för solidaritet och för de humanitära imperativen, och önskar att mer uppmärksamhet riktas mot de miljoner människor som flytt sina hem därför att det helt enkelt var säkrare att lämna än att stanna. Antalet människor på flykt har ökat varje år sedan Better Shelter grundades, och idag är den siffran över 70 miljoner. Med dessa män, kvinnor och barn i åtanke är det viktigare än någonsin att öppna famnar, försvara våra medmänniskors rättigheter och inte låta rädsla överskugga öppenhet och solidaritet. Empati och viljan att bidra till ett samhälle finns i oss alla och de tillgångarna måste vi värna i oss själva och i andra.

Better Shelter grundades med syfte att skapa trygghet och värdighet för människor som tvingats på flykt. Bostaden är utvecklad med artikel 25 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna i åtanke: att var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive bostad. Vi vill göra det möjligt för människor att skapa ett eget tryggt hem på en tillfällig plats, till den dagen de kan återvända hem igen.

För ett år sedan blev Better Shelter medlem i världens största hållbarhetsinitiativ – United Nations Global Compact. Vi har sedan dess gradvis börjat integrera dess tio principer – inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption – i våra processer, policyer och strategier för att säkerställa att vi fortsätter förbättra vårt hållbarhetsarbete, och att vi tar vårt ansvar idag och i framtiden.

Better Shelter kommer att medverka i följande seminarier:

Söndag 30 juni 11.30 – 12.10 Affordable Housing for All Urban Citizens: The Shelter Challenge

Arrangör: Future Urbanisms/ Uppsala University, Embassy of India in Sweden, India Unlimited, Make in India

The world is rapidly urbanised. Sustainable future urbanisms depend on the provision of shelter. What can India learn from Sweden for creating the right ecosystem of planning, policy, design and architecture and community engagement to provide affordable housing at scale?

Tisdag 2 juli 12.00 – 12.45 Uppdrag: attrahera och behåll talanger med ett effektivt hållbarhetsarbete.

Arrangör: Sverige för UNHCR

Engagemang för globala humanitära frågor blir allt viktigare för företagen för att attrahera talanger och stärka affären. Vad innebär det för de anställda och vilken roll spelar det för kunder? Hur resonerar företagen vad innebär engagemanget för hjälporganisationer?

Torsdag 4 juli 14.00 – 14.45 Hur bistår vi bäst världen?

Arrangör: Folke Bernadotteakademin

Det finns starkt engagemang i Sverige för utvecklingen i världen. Stolthet över vår demokrati och jämställdhet, oro för klimatet, ibland så stark att den slår över i ångest. Hur kanaliserar vi mest effektivt viljan att bidra till en bättre värld? Vilken hjälp finns att hantera en komplex verklighet?

 

Vi ses i Almedalen!